Kiinteistöpalveluja jo 20 vuotta

Soita 040 593 4877

Metsänhoitoalan ammattilainen

Metsänhoito on Kärkkäälän Kone- ja metsäpalvelun erikoisosaamista.

Palvelemme niin yksittäisen puun kaadossa, laajemmissa raivaustöissä kuin kokonaisvaltaisessa metsän hoidossa. Työvaiheemme kattavat kaikki metsän käsittelyvaiheet istutuksesta kasvatushakkuuseen ja koneelliseen korjuuseen.

Verkostomme kautta meillä on mahdollisuus käyttää uusimpia menetelmiä metsätöissä. Työmme jälki on laadukasta ja kuuntelemme aina metsänomistajaa. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme, jotta voimme palvella asiakkaitamme paremmin.

Yksityiselle metsänomistajalle

 • kartoitamme metsän hoidon tarpeen
 • teemme metsänhoitosuunnitelman
 • suoritamme metsänhoidolliset toimenpiteet
 • laadukas työn jälki ja yksilöllinen, neuvova palvelu.

Yksityisen metsänomistajan kannalta on tärkeää metsän kasvatusta edeltävä huolellinen perustaminen, laatulähtöinen kasvatus ja oikea-aikainen raivaus sahatyönä. Tällöin raivauksen kustannukset ovat edulliset, kasvu taattua ja harvennusvaiheeseen päästään nopeammin - näin varmistetaan myös kasvavan puun laatu. Laadukas puu on arvoltaan korkea.

Metsäyhtiöille

 • tarjoamme kausivaihtelua tasaavan resurssin metsätöissä
 • hoidamme sovitun osan metsänhoitosopimuksista
 • hoidamme tieverkoston ylläpidon.

Palvelusopimusten kustannus ja laatu ovat metsäyhtiöille tärkeitä. Joskus saattaa olla pulaa sahamiehistä ja kasvatus- tai harvennushakkuisiin sopivista koneista. Järeä konekanta ei muutoinkaan ole kustannustehokasta pienpuun korjuussa.

Metsäkoneurakoitsijoille

 • tarjoamme apua kausivaihteluun aliurakointina.

Metsänhoitoyhdistyksille

 • tarjoamme aliurakointipalvelua kaikilla osaamisalueillamme.

Meiltä löytyy ajantasaiset ammattityövälineet ja kalusto:

 • Istutusputket
 • Raivaussahat
 • Moottorisahat
 • Valtra F-line Nisula 425C -hakkuukouralla
 • Valtra F-line Nisula 280E keräävällä energiapuukouralla
 • Mittalaite Motomit IT J

Meillä on käytössämme kustannustehokas kalusto kaikkien asiakasryhmiemme tarpeisiin.

Kun metsänhoityöt hoitaa ammattilainen, ovat myös turvallisuusasiat aina kunnossa.

Sovitut urakat hoitaa yrittäjä Sami Tikka. Tarvittaessa Sami käyttää apunaan ammattitaitoista työvoimaa.

Ota yhteyttä, niin tavataan arviointikäynnin merkeissä. Arvio on aina maksuton.

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kärkkäälän Kiinteistöpalvelu Oy
Haasianiementie 215
41550 Hannula

Y-tunnus:
Puh: +358405934877

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Kärkkäälän Kiinteistöpalvelu Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.